Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden voor leerlingen bij Songbird zangschool.
[vc_empty_space][vc_column_text]Privacyverklaring: Privacy Statement Songbird Zangschool

Inschrijving

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen via het inschrijfformulier van Songbird Zangschool. Na de inschrijving kun je starten met de zanglessen.

Men schrijft zich in d.m.v. het inschrijfformulier voor tenminste 1 lesblok (1/5 van een schooljaar van 40 weken). Na een lesblok worden de lessen steeds automatisch verlengd met een volgend lesblok. Indien men na het einde van een lesblok geen nieuw lesblok wil volgen, dient men zich per e-mail (info@songbirdzangschool.nl) uit te schrijven ten minste 2 weken voor het eind van een blok. Als je midden in een blok instroomt dien je het hele blok daarna nog af te maken, daarna kun je besluiten geen nieuw lesblok meer in te gaan.

Je krijgt een vaste tijd een het lesrooster.

Adreswijzigingen en/of andere van belang zijnde wijzigingen van gegevens dienen terstond schriftelijk of per email doorgegeven te worden aan de administratie.

Betaling

De prijs is afhankelijk van de gekozen lesvorm, de tarieven zijn te vinden op onze website.

Je betaalt per lesblok, er zitten 5 blokken in een schooljaar van 40 weken. Als je 1 keer in de week les heb zitten er 8 lessen van 45 minuten in een blok. Als je 1 keer in de 2 weken les hebt zitten er  4 lessen van 45 minuten in een blok.

Je krijgt een factuur per mail verzonden aan de voorhand van elk nieuw blok. Als je midden in een blok instroomt krijg je een losse factuur voor de overgebleven lessen in die periode, daarna stroom je bij een regulier lesblok in.

Je wordt vriendelijk verzocht het bedrag o.v.v. je naam en het factuurnummer binnen 30 dagen overmaken.

Bij tussentijdse beëindiging/opzegging van een lesblok blijft men lesgeld verschuldigd over de rest van het blok. Slechts in gevallen van verhuizing naar een andere woonplaats of langdurige ziekte van de cursist met daarbij de overhandiging van een doktersverklaring kan hiervan worden afgeweken. Verzoeken hiertoe dient men per mail in te dienen. Als je midden in het jaar opzegt kan het zo zijn dat het bedrag dat je omgerekend per les hebt betaald hoger of lager uitvalt dan wanneer je een volledig schooljaar had afgerond. Dit verschil wordt niet gecompenseerd.

Bij een 5-rittenkaart ontvang je vooraf een factuur voor de 5 lessen. Je moet de 5 lessen opmaken in één jaar na de ingangsdatum. Je krijgt geen vaste tijd in het lesrooster. De lessen worden alleen in de gaten van het rooster van de docent per keer ingepland. Als een les niet kan doorgaan dien je dit uiterlijk 24 uur van tevoren te melden. Indien je later afmeldt wordt de les afgetekend op de kaart.

Leerlingen boven 21 jaar zijn 21% BTW verschuldigd. Leerlingen onder de 21 zijn vrijgesteld van de BTW. Dit is wettelijk bepaald. De bedragen op de website zijn inclusief BTW.

 De prijzen zoals vermeld op de website kunnen jaarlijks worden aangepast. Prijswijzigingen zullen tijdig tevoren worden aangekondigd op een termijn van tenminste twee maanden voor ingang van de prijswijziging. Indien een prijswijziging zal worden doorgevoerd, zal de leerling/ouder(s) het recht hebben om de lessen met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken op te zeggen. Maken leerling/ ouders van deze gelegenheid geen gebruik dan worden zij geacht met de prijswijziging te hebben ingestemd.

Plaatsing

Plaatsing geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. Hoe eerder de inschrijving, hoe groter de kans op plaatsing. Inschrijven voor een nieuw blok is gedurende het hele jaar mogelijk. In overleg met de leerling wordt een geschikte, vaste tijd in het rooster bepaald. Het rooster geldt in principe voor een heel lesjaar. Indien een lestijd door omstandigheden gewijzigd moet worden, dien je dit tijdig aan te geven zodat we je een geschikt alternatief kunnen bieden. Songbird Zangschool behoudt zich het recht voor een cursist, met opgave van redenen, de toegang tot een cyclus te weigeren of te ontzeggen.

Vakanties

Songbird Zangschool houdt zich aan het vakantierooster voor de middelbare scholen van regio Midden Nederland. Als je 1 keer in de 2 weken les hebt en er valt een lesweek uit i.v.m. vakantie dan verschuift het rooster NIET. De volgende les is dan weer 2 weken later. Je kunt over het algemeen uitgaan van de les in een even week of in een oneven week.

Afmelding

Bij een afmelding kan je met je docent een inhaalles plannen. De docent is hiertoe niet verplicht. De inhaalles moet gepland kunnen worden in een gat van het rooster van de docent. Mocht er geen gat in het rooster zijn, dan kan de les niet ingehaald worden. Bij een afmelding binnen 24 uur voor de les wordt de les niet ingehaald.

Lessen die uitvallen wegens ziekte van de docent, of wegens andere redenen die buiten de cursist liggen, worden zoveel mogelijk vervangen of ingehaald.

Promotiemateriaal

Leerlingen en ouders kunnen via een toestemmingsformulier aangeven of beeldmateriaal gebruikt mag worden voor bijvoorbeeld social media en/of ander promotiemateriaal. Zie voor meer informatie de privacyverklaring bovenaan.

Aansprakelijkheid

Songbird Zangschool is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigd raken van persoonlijke eigendommen. Het is raadzaam om deze niet in openbaar toegankelijke ruimtes achter te laten.

 

 

KvK: 30277071

Btw: NL030492403B.01

[/vc_column_text]

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]